Arbeidsbeurs toen en nu (1937-2013)Zicht op hoek van Boswijk-Oost in 1948

Omgeving arbeidsbeurs 1950

Rond 1948 was dit beeld te zien vanaf de oostzijde van de RK-kerk. Linksboven de Noorderstraat en het veenontginningskanaal Winschoterdiep (in 1628 voer het eerste schip erdoor). In het begin van de jaren vijftig werd het Winschoterdiep verbreed en aan de noordzijde omgelegd, waarna tussen 1961 en 1980 het oude kanaal grotendeels werd gedempt. Tot demping werd besloten nadat de gemeenten Hoogezand en Sappemeer werden samengevoegd in 1949. Reden voor de demping was vooral om de stankoverlast, veroorzaakt door het sterk vervuilde water, te beëindigen. Verder konden er na demping bredere wegen worden aangelegd ter verbetering van de verkeersveiligheid Er waren bovendien te weinig bruggen. In Sappemeer ontstond nu de mogelijkheid om een echt centrum te realiseren. Het “nieuwe” Winschoterdiep nam de scheepsvaartfunctie over. In 1971 werden er “Foetsiekanaal” feesten gevierd. Hiermee werd de voltooiing van de demping van het Winschoterdiep in Hoogezand en Sappemeer tot aan de Borgercompagniesterstraat gevierd. Inmiddels vinden velen het maar wàt jammer dat het oude Winschoterdiep niet meer midden door Hoogezand-Sappemeer stroomt (recreatie, toerisme, economische impuls, levendigheid etc.). Inzichten veranderen.

Geheel op de voorgrond van de foto is de kwekerij van Heeres te zien, vervolgens (met platglas) de kwekerij van Niklaas Gibcus. Daarachter het karakteristieke pand van de arbeidsbeurs. Het gebouw bestaat sinds ongeveer 1937 en werd gebruikt om de werkloosheid binnen Noord- en Zuidbroek, Sappemeer en Hoogezand te bestrijden. Tijdens de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog was in het pand een distributiekantoor gevestigd. Later werd het ook nog benut door o.a. notariskantoor Osinga en nu Nolin Uitgevers B.V. Het dreigt binnenkort te worden gesloopt.

Rechts daarvan is het langgerekte voormalige armenhuis te zien (bouwjaar 1894). Het gebouw is later in gebruik genomen door verpleeginrichting Zonnehof. Nu is het een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking (De Arendsvleugel).

Het derde huis links van de voormalige arbeidsbeurs lag aan het Winschoterdiep. Het puntdak steekt op de foto net boven het andere dak uit.
Het is gebouwd in 1930 en wordt binnenkort gesloopt.

Het, door de bouwstijl, opvallende pand aan Kleinemeersterstraat 8 en het winkelpand aan Noorderstraat 186 worden dus beide ten gunste van de Lidl weggevaagd. Hier is niets meer aan te veranderen volgens een artikel in de Regiokrant van woensdag 26 september 2013. De omwonenden en Bewonersorganisatie Boswijk e.o. werden, ondanks zeer kort daarvoor gehoorde geruchten, toch overvallen door de berichtgeving. De gemeente verzorgde eerder geen publicatie rond een sloopvergunning, want die hoefde niet te worden aangevraagd. De reden is de aangepaste wetgeving rond het Bouwbesluit (april 2012). Dit houdt in dat als een bouwwerk voldoet aan bepaalde criteria, een melding van sloop voldoende is. De gemeente heeft de melding geaccepteerd. Bezwaar maken is dus niet mogelijk, zo staat vermeld.

(Bronnen: Regiokrant, H-S Beeldbank, DBNL (De Gids 1871), Pluustergoud 31, Hoogezand-Sappemeer 375 jaar)

Arbeidsbeurs

Zicht op de arbeidsbeurs vanaf de Kleinemeersterstraat (voorheen Molenstreek) in 1948

Hieronder een foto zoals het nu/werd gebruikt door Nolin uitgeversb.v.

anno 2013