Buurtsportcoach Michiel Smit in Boswijk


In 2013 is buurtsportcoach Michiel Smit aan de slag gegaan in Boswijk. De buurtsportcoach is ingezet om bewoners te stimuleren en uit te dagen om meer te gaan sporten. Hieronder volgt een kort verslag van zijn werkzaamheden in de wijk gedurende het afgelopen jaar.

Naschoolse sportactiviteiten (nsa) 2013-1014
Vooral de basisscholen en jeugd van Boswijk hebben veel van de activiteiten van de buurtsportcoach gemerkt. De snelste manier om mensen uit de wijk te bereiken is namelijk via de scholen. Vanaf april 2013 worden er structurele nsa aangeboden voor de groepen 5, 6, 7 en 8 van de Theo Thijssenschool en de Sint Antoniusschool.
Deze lessen vinden elke maandag plaats van 15.45 tot 16.45 uur in de gymzaal van de Theo Thijssenschool en worden bezocht door leerlingen variërend in aantal van 15 tot 30 per keer. De lessen worden uitgevoerd door stagiaires van Sportteam Hoogezand-Sappemeer.

Enquête 2013
In mei 2013 is er in de wijk een enquête gehouden over extra sportaanbod voor volwassen. Wat zijn de wensen van wijkbewoners? Waar wil men graag aan meedoen? Er is reactie gekomen van 47 huishoudens en hieronder staan de resultaten.

• Onder de oudere bewoners (60+) was voornamelijk voor fietsen en wandelen belangstelling
• In de leeftijd 40 t/m 59 waren volleybal en hardlopen erg populair
• Mannen tussen de 25 en 40 kozen het meest voor fitness of voetbal
• Vrouwen tussen de 25 en 40 hadden een voorkeur voor zelfverdediging of steps/aerobics

Naar aanleiding van deze resultaten is er gekeken naar de mogelijkheden voor extra sportaanbod in Boswijk. Tot op heden zijn er vooral contacten gelegd met onder andere Krathos voor een structureel volleybal uur op de woensdag en er wordt gekeken naar een eventuele samenwerking met Fysiopraktijk Sappemeer om fitness aan te kunnen bieden. Rond voorjaarsvakantie 2014 zal hier meer informatie over bekend zijn, dus houd de media in de gaten!

Koningsspelen 2013
Op 26 april, de laatste vrijdag voor de meivakantie, werden landelijk de eerste koningsspelen georganiseerd. De buursportcoach zorgde samen met vakleerkracht Robin Wierda voor het sport- en spelaanbod voor de Theo Thijssenschool.

Zomervakantie 2013
In de zomervakantie werden de zogeheten pleinspeeldagen georganiseerd waar kinderen uit de wijk een aantal middagen konden spelen en kennismaken met allerlei verschillende sporten en spelletjes. Zo konden de deelnemers tennissen, voetballen, frisbeeën, klittenband tennissen, touwtje springen en nog veel meer.
Deze middagen zijn georganiseerd in de eerste 2 weken en de laatste 2 weken van de schoolvakantie. Als afsluiting konden kinderen genieten van een opblaasbare zeepbaan bij het schoolplein van de Theo Thijssenschool.
Het was een mooie afsluiting waar ruim 35 kinderen en ouders van hebben genoten.

Project “Scoren voor Gezondheid”
In oktober en november heeft de Theo Thijssenschool meegedaan aan het project “Scoren voor Gezondheid”. Dit is een jaarlijks terugkerend gezondheidsproject voor basisscholen dat opgezet is door FC Groningen.
Elke week werd een thema behandeld die geïntroduceerd werd door een filmpje van spelers van FC Groningen. Op school werd er aandacht aan besteed in de klas en tijdens de nsa. Kinderen die het vaakst deelnamen aan de nsa tijdens het project werden beloond met kaarten voor een wedstrijd van FC Groningen.
De uitvoering lag in handen van de scholen, sportteam Hoogezand-Sappemeer en de buurtsportcoach.

In totaal hebben 6 scholen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer meegedaan aan het project. De buurtsportcoach zorgde in samenwerking met studenten aan de Hanze Hogeschool Groningen van Sport, Gezondheid en Management (SGM) voor een koffieochtend gericht op ouders. Zo werden ze betrokken bij het thema gezonde voeding. Deze ochtend werd door ruim 20 ouders bezocht en was erg gezellig en leerzaam.

2014
De pijlen zijn nu vooral gericht op het realiseren van structurele sportactiviteiten voor de volwassenen in de wijk. Een opstart is vaak lastig, maar ik kan met zekerheid zeggen dat rond de voorjaarsvakantie 2014 de eerste activiteiten zullen gaan beginnen. Een korte opsomming van activiteiten die in ontwikkeling zijn:

• IJspret, een activiteit voor alle wijkbewoners gericht op schaatsen en andere activiteiten op en rondom het ijs. Een draaiboek is samen met de    bewonersorganisaties van Boswijk en de Vosholen gemaakt. Hij komt uit de kast zodra er een mooie ijslaag ligt. Of dat dit jaar nog lukt….. We zullen zien!
• Opzetten van een structurele sportactiviteiten voor volwassenen
• Opzetten van fiets- en wandelclubjes binnen de wijk
• Continuering en waar mogelijk uitbreiding van de nsa
• Een vervolg realiseren op “Scoren voor Gezondheid”
• Koningsspelen. De St. Antoniusschool heeft besloten dit jaar niet mee te doen, wellicht de Theo Thijssenschool wel.
• Jaarlijkse buitenspeeldag op de Klinker, organisatie met de bewonersorganisaties Vosholen en Boswijk
• Pleinspeeldagen in de zomervakantie

Ik hoop u zo voor nu voldoende op de hoogte hebben gesteld van alle vorderingen in Boswijk.

Voor meer informatie of ideeën kunt u mailen naar: m.smit@hvdsg.nl