Storingen openbare verlichting 2015

Openbare verlichting (storing)

Openbare verlichtingIn de gemeente staan veel lichtmasten met armaturen en lampen die de straten in de avond en nacht verlichten. De gemeente zorgt samen met de externe aannemers voor de verlichting in de openbare ruimte. Het kan voorkomen dat door ouderdom, slijtage of een ongeluk een lamp en/of mast stuk gaat en dat de verlichting het hierdoor niet meer doet. Een storing in het ondergrondse netwerk van kabels kan ervoor zorgen dat meerdere lampen tegelijk niet branden.

Wat kunt u doen bij een storing in de openbare verlichting?

U kunt de storing 24 uur per dag online bij de gemeente indienen via de digitale Melding Openbare Ruimte. Heeft u geen internet, of liever persoonlijk contact, dan kunt u de storing ook telefonisch doorgeven via (0598) 37 37 37. Om de storing zo snel mogelijk op te kunnen lossen, vragen wij u om de volgende informatie:

• Is er acuut gevaar? Dit is het geval bij een loshangende kap, een lichtmast die dreigt om te vallen of als het afdekplaatje mist.
• Een beschrijving van het aantal defecte lichtmasten. 1 , 2 tot 5 , 5 of meer.
• Op vrijwel elke lichtmast staat een uniek 8-cijferig lichtmastnummer. Wij kunnen uw melding sneller afhandelen als u het nummer van de lichtmast(en) aan ons doorgeeft. Is de lichtmast niet voorzien van een nummer, of heeft u niet de mogelijkheid om het nummer te noteren, omschrijf dan zo exact mogelijk de locatie(s) van de defecte lichtmast(en). Denkt u hierbij aan de straatnaam en het dichtstbijzijnde huisnummer.
• Geef uw naam, adres en telefoonnummer door, zodat we contact op kunnen nemen als er onduidelijkheden zijn.

Er zijn 3 soorten storingen:

1. Gevaarlijke situatie, dit is het geval bij een loshangende kap, een lichtmast die dreigt om te vallen, of al is omgevallen of als het afdekplaatje mist. De gevaarlijke situatie wordt binnen 1 uur gelokaliseerd en binnen 1 dag verholpen..
2. Storing boven de grond, dit kan bijvoorbeeld een defecte lamp zijn. De storing wordt binnen 10 werkdagen verholpen.
3. Storing ondergronds, dit is een storing aan het ondergrondse elektriciteitsnetwerk. Vaak zijn er in deze situatie meerdere aaneengesloten lampen uit. De storing wordt binnen 10 werkdagen na melding door de aannemer doorgestuurd naar de netwerkbeheerder. Afhankelijk van de oorzaak heeft de netwerkbeheerder enkele dagen tot weken de tijd om de storing te verhelpen. Dit is afhankelijk van hoeveel werk er nodig is om de oorzaak van de storing te vinden en op te lossen.

Het kan door omstandigheden dat het oplossen van een storing langer duurt dan de vastgestelde termijn. Denk hierbij aan oorzaken als: een bevroren ondergrond, werkzaamheden van anderen of een hele complexe kabelbreuk. Als het oplossen van een netwerkstoring langer gaat duren dan 2 weken na vaststellen van de oorzaak, ontvangen de bewoners van de betreffende straat, buurt of wijk een brief met daarin informatie over de afhandeling van de storing.