Politiek café in De Tibbe in Sappemeer


Politiek café

Platform Sappemeer wil u graag uitnodigen voor een politiek café!

Platform Sappemeer is een samenwerkingsverband van de bewonersorganisaties in Sappemeer die de leefbaarheid in Sappemeer willen vergroten.

Het politieke café zal plaatsvinden op dinsdag 4 maart van 20.00 tot 21.30 uur.
Locatie: De Tibbe, Kees de Haanstraat 73, Sappemeer.

Radio Compagnie zal aanwezig zijn op opnamen te maken.

Discussies hoeven niet noodzakelijk over Sappemeer te gaan maar u begrijpt dat Sappemeer ons wel aan het hart ligt.
We hopen dat er mooie discussies ontstaan!


Voorbeelden discussie onderwerpen:
- Klinker tunnel: doorlopende weg naar Vosholen
- Verkeersproblemen in de Noorderstraat
- Braak liggende grond aan de voorkant van de Vosholen
- Leegloop winkels
- Hang jongeren
- Bouw beleid gemeente Hoogezand-Sappemeer

We verheugen ons erop u daar te zien!

Namens Platform Sappemeer,
Astrid Boekholt Secretaris Platform Sappemeer