Wijkontwikkelingsplan (WOP) Boswijk e.o.

Het wijkontwikkelingsplan voor Boswijk e.o. is klaar!

De Bewonersorganisatie was al een tijd van plan om een wijkontwikkelingsplan te gaan schrijven. In 2006 waren er een aantal wijken in de gemeente Hoogezand-Sappemeer begonnen om een plan voor de wijken te schrijven. De bewonersorganisatie Boswijk heeft destijds ook al het plan opgevat om dit te gaan maken.
Het begon met het bedenken hoe dit eruit zou kunnen gaan zien en welke stappen we wilden gaan nemen. We wilden, uiteraard, ook de bewoners erbij betrekken. Dit heeft geresulteerd in het houden van een enquête in de maand mei 2007.
De respons van deze enquête was goed te noemen.
Gedurende de zomer en het najaar is de bewonersorganisatie bezig geweest om de resultaten van deze enquête te verwerken. In november 2007 is een bewonersavond gehouden om de resultaten te bespreken en om opmerkingen nog mee te nemen in de uiteindelijke opzet van de WOP.
Hier zijn ook de speerpunten reeds benoemd. Met het meenemen van de gemaakte opmerkingen van deze avond is de bewonerorganisatie verder gegaan om de WOP uit te werken. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een aantal instanties; o.a. de basisscholen, de woningbouwverenigingen, de politie, de buurtvereniging, de gemeente, de kerk, Sint Jozef enzovoort.
Daarnaast zijn er een hoop foto’s gemaakt en is er binnen de bewonersorganisatie overlegd over de uiteindelijke vorm van de WOP. Op 28 oktober 2008 is het concept WOP gepresenteerd aan de bewoners van Boswijk.
Daar zijn nog een aantal zinvolle opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen zijn vervolgens nog verwerkt in het definitieve wijkontwikkelingsplan.
Deze definitieve WOP is op 9 december 2008 gepresenteerd aan de bewoners, instanties en raadsleden. Tijdens de avond is er voor de aanwezigen ook nog een quiz gehouden over de kennis over Boswijk. Dit viel nog niet mee voor sommige aanwezigen. De WOP werd overigens goed ontvangen door de aanwezigen en de Bewonersorganisatie kan dan ook terugkijken op een geslaagde avond.
Op 11 december heeft de Bewonersorganisatie de WOP bij alle bewoners van de wijk bezorgd.
Betekend dit nu dat alles achter de rug is?; nee, want nu begint de praktische invulling pas. Uiteraard kunnen niet alle voorgestelde maatregelen direct uitgevoerd worden, maar we gaan proberen toch in fases de voorgestelde maatregelen voor elkaar te krijgen. Wordt vervolgd.

U kunt hier het 24 pagina's Wijkontwikkelingsplan van Boswijk downloaden en bekijken.

 

P.s. als u nog opmerkingen over de WOP heeft kunt u dit altijd via het secretariaat kenbaar maken.