Zandbakken blijven in Boswijk


De zandbakken in de speeltuinen bij Breeuwer, Ponser, Tegenhouder en IJzerwerker in de wijk Boswijk blijven bestaan.

Over de zandbak bij de Knipper wordt nog onderhandeld. De gemeente had alle zandbakken wegens kostenbesparing en hygiëne willen verwijderen. Stichting Bewonersorganisatie Boswijk e.o. heeft dit samen met bewoners kunnen voorkomen. Er zijn echter voorwaarden opgesteld door de gemeente.

We moeten er als wijkbewoners zelf voor gaan zorgen dat de zandbakken in goede staat blijven, anders verdwijnen ze alsnog.

De bewonersorganisatie betaalt en regelt vanaf 17 maart 2012 eventuele herstelwerkzaamheden, de jaarlijkse vervanging van het zand en zorgt dat er wekelijks gecontroleerd wordt of het vervuild is met bijv. glas, uitwerpselen, afval e.d. Voor de controletaak zijn zandbakcontroleurs gezocht en gevonden. Ze wonen in de nabijheid van de betreffende zandbak en zijn bereid deze schoon te houden, op tegels liggend zand terug te scheppen en beschadigingen te melden. De spelende kinderen en hun ouders kunnen hier uiteraard ook zelf hun steentje aan bijdragen. De gemeente blijft eigenaar van de zandbak en laat deze 3 keer per jaar zelf controleren.

zandbak 2012 nl doetOp zaterdag 17 maart 2012 is tijdens de landelijke actie NLDoet al gezorgd dat er nieuw zand in de betreffende zandbakken is gekomen. De PVDA-ers Hans Haze, Roelof Stäbler en Ger Lindeman, mensen van de Noord Nederlandse Snorrenclub en Boswijkbewoners hebben er samen voor gezorgd dat de speeltuintjes er weer verzorgder uitzien en zandbakzand is vervangen. Ondanks de aanwezigheid van afvalbakken was er helaas ook veel zwerfvuil op te ruimen terwijl spelen in een nette speeltuin toch echt veel leuker en aantrekkelijker is.

Goed voorbeeld doet goed volgen?!

Meer foto's kunt u hier bekijken.