Zwerfvuilactie 2013

Zwerfvuilactie 2013

Ongeveer 55 bovenbouwleerlingen en enkele begeleiders van de St. Antoniusschool, de Theo Thijssenschool en onze bewonersorganisatie trokken op woensdag 9 oktober al speurend naar afval door Boswijk. Gewapend met vuilgrijpertjes, plastic handschoenen en vuilniszakken werd elk ontdekt zwerfvuiltje bij de kladden gepakt en zonder pardon in de vuilniszak gestopt. Daar waar het hoort. Vooral rond de Lidl was veel op te ruimen. Ook langs doorgaande fietsroutes en in struikjes was vaak zwerfvuil te vinden (snoepverpakkingen, blikjes etc.).

In sloten werd eveneens rommel ontdekt, maar daar konden de kinderen niet bij zonder natte voeten te krijgen. Voor 1 november moeten de schouwsloten in stedelijk gebied echter door de eigenaren zijn schoongemaakt. Dit houdt in dat riet, bladafval, waterplanten en zwerfvuil van de bodem worden verwijderd en taluds worden gemaaid (afhankelijk van de breedte van de sloot). Waterschap Hunze en Aa's gaat dit later controleren. De sloten rond de begraafplaats, langs de Klinker en Roomslaantje, achter de Kees de Haanstraat (Boswijkszijde), langs een klein deel van de Nageljongen en van de Middenstraat naar de Scheepstimmerman (richting de Breeuwer) behoren onder meer tot de schouwsloten in Boswijk ( zie de schouwkaart op www.hunzeenaas.nl ).

De kinderen werden na afloop van de zwerfvuilactie door Bewonersorganisatie Boswijk e.o. verrast met een ijsje. Ze hebben goed hun best gedaan om Boswijk in korte tijd weer zwerfvuilvrij te maken! De goed gevulde vuilniszakken en de aan ons uitgeleende vuilgrijpertjes werden 's middags door de gemeente opgehaald.

Zwerfvuilactie 2013   Zwerfvuilactie 2013